web analytics

Knjigovodske storitve

Potrebujete podjetniško svetovanje in storitve?

knjigovodske in računovodske storitve
obračun plač, pogodb o delu in ostalih osebnih prejemkov
izdelava zaključnih računov za društva, samostojne podjetnike, zavode in gospodarske družbe

Celovita storitev za društva, samostojne podjetnike, zavode in gospodarske družbe.

Pokličite 0590 14 337, pišite na marta.humerca(at)fama.eu ali se oglasite osebno.